Vítězslav Čermák - Atana

 

Láska ke Kristu mě občas přivádí do extrému, kdy jsem schopen vše odpustit a být opět každému bližnímu tím nezištným bratrem. Svět však takovouto šlechetnost odplácí jen dalším úderem.


Díky Pánu jsem poznal, kdo byl mým opravdovým přítelem a kdo si na něj pouze hrál. Nemám jim to za zlé, jen nechávám čas plynout.

 

Již ve svém dávnověku, ještě než jsem poznal skutečnou podobu Krista Ježíše a život s Ním, jsem říkal dětem, které mi byly svěřeny jako vedoucímu skautu: „Mějte oči a uši otevřené, ať vidíte a slyšíte to, co není vidět ani slyšet.“

 

Narodil jsem se coby Katolík. Přestože moji rodiče byli straníci, byl jsem jako novorozeně pokřtěn v kostele. Vychováván jsem však byl jako ateista. Zpět k církvi katolické mě přivedl skvělý bratr Skaut a farář ze Slivice.


Po letech katolictví mě Pán přivedl k pastoru Kolingerovi. Od těch dob jsem prošel několik let pasivního křesťanství, abych pak v roce 2013 opravdu prozřel a uviděl to, co jsem měl vidět. Začal tak můj nový život v Kristu. Již nejsem na úplném začátku, ani na konci, nejsem ani mezi tím. Jsem v Kristu a On je ve mně, jdeme společnou cestou stále vpřed. Mnoho pro mě od těch prvních chvil vykonal a přetrvává to stále.

 

Je mnoho před námi, nenechme si to utéct. Hlavně ať to není bez Ducha Svatého.

 

Lidé často jednají sami za sebe vlastními silami, a džentlmen Duch Svatý trpělivě čeká.

 

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mailu: »slovoviry@seznam.cz«.
»Zde« si můžete stáhnout adobe acrobat pro čtení dokumentů pdf.
        STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR