Irena Schmiedová

V sedmnácti letech Bůh vstoupil do mého života a já stále poznávám, jak dobrý a nádherný je. 

Dal mi skvělého manžela a dva syny. Manžel se starším synem slouží ve chvalách Biblického Centra Víry v Táboře, které je i naším duchovním domovem. 

V současné době se naplno věnuji rodině, protože jsme se v roce 2007 stali s manželem pěstouny a nyní máme v této péči tři děti. 

Jsme svědky toho, jak Bůh vstupuje do životů těchto dětí a pozvedá je. Vidíme, jak On mění jejich životy. 

Bůh totiž, vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné. Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je. (1. Korintským 1:27-28)

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mailu: »slovoviry@seznam.cz«.
»Zde« si můžete stáhnout adobe acrobat pro čtení dokumentů pdf.
        STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR